Kapcsolatok

GDEV BLOG
PlanetX Horrorszkóp

Blogszemle

Blogok fórum

MI könyvek magyarul

Cikkek / Könyvek (3698 katt) Kapitány
  2014.02.17.

Ebben az írásban olyan magyar nyelvű könyveket gyűjtöttem össze, amelyek a mesterséges intelligenciáról szólnak.

Henry Brighton - Howard Selina: Mesterséges intelligencia másKÉPp

A Mesterséges intelligencia másképp napjaink legizgalmasabb tudományos alapkérdéseire keresi a választ. Valóban tudnak gondolkodni a gépek? Az elme tényleg csak egy bonyolult számítógépes program? A mesterséges intelligencia nem csak a képzelet szüleménye ma már vannak humanoid robotok, amelyek járnak és beszélnek, és léteznek gépek, amelyek képesek megverni a legjobb sakkjátékosokat. Az intelligens gépek megszületése azonban a vártnál sokkal lassúbb és nehézkesebb folyamat. Számos rendkívül bonyolult probléma merül fel, többek között a tudatosság és a környezet hatásainak kérdése. Pontosan hogyan fogjunk hozzá egy intelligens gép megépítéséhez? Úgy működjön, mint az elme? Vagy mint az agy? Szüksége van egyáltalán testre? A kötet világosan elmagyarázza az elmúlt bő fél évszázad fejleményeit, Alan Turing nagy hatású kutatásától a csúcstechnológiára épülő robotikán át az új mesterséges intelligenciáig.

Egy érdekes könyv, amely általánosságban tárgyalja a mesterséges intelligencia kérdéseit egyfajta képregényes formában.

Fekete István, Gregorics Tibor, Nagy Sára: Bevezetés a mesterséges intelligenciába

Bár a mesterséges intelligencia az informatika egy igen dinamikusan fejlődő tudományterülete, e jegyzet harmadik kiadása (az első kiadás 1990-es) még mindig érvényes tudást tartalmaz. A kötet a következőkkel foglalkozik:

- a feladatreprezentáció tárgyalásával, konkrét példákkal ismert játékokra; a gráfokkal kapcsolatos alapfogalmakkal
- a produkciós rendszerekkel és a heurisztika fogalmával
- többféle vezérlési stratégiával és alkalmazásaikkal
- a kétszemélyes teljes információjú játékok tárgyalásával
- és végül az automatikus tételbizonyítás elméleti alapjaival és a rezolúcióval.

A fejezeteket feladatok zárják, melyeknek a megoldása is megtalálható a könyv végén. Ezt a felhasznált és ajánlott szakirodalom jegyzéke, majd a könnyebb eligazodást szolgáló tárgymutató követi.Russel, Stuart J. - Norvig, Peter: Mesterséges intelligencia - Modern megközelítésben

A mesterséges intelligencia témakörét tekinti át ez az egyetemi tankönyvként használt kötet, mely szerte a világon, így Magyarországon is számos egyetemi tantárgy anyagát képezi.

A kognitív pszichológia, a számítástudomány, a klasszikus matematika és a formális nyelvészet határterületein létrejött új tudományág: a mesterséges intelligencia (MI).

A könyv fő célja az MI-kutatás elmúlt 50 évében és a kapcsolódó területeken az elmúlt kétezer évben született gondolatok átadása. A kötet a mesterséges intelligencia témakörében az utóbbi években megjelent egyik legszínvonalasabb és legnépszerűbb alapozó könyv második, átdolgozott kiadásának fordítása.

Számos egyetemi tantárgy és kurzus anyagát képezi szerte a világon, így Magyarországon is. Fő egységesítő motívuma az intelligens ágens koncepciója - az MI egyszerűen a környezetüket észlelő és cselekvő ágensek tanulmányozása.

A mesterséges intelligencia nagyon nagy tudományterület, és a szerzők megkísérlik e területet teljes szélességében feltárni, felölelve a logikát, a valószínűség-számítást, a folytonos matematikát, az érzékelést, a következtetést, a tanulást, a cselekvést, valamint mindent a mikroelektronikától a világűrt kutató robotokig.

Előző oldal Kapitány